A-kasse

A-kasse og selvstændige

Som selvstændig har du også mulighed for at være medlem af en arbejdsløshedskasse. På den måde kan du få hjælp, hvis du må ophøre med din virksomhed.

Overvejer du lukning af din virksomhed, bør du altid kontakte din A-kasse for at blive informeret om dine rettigheder  og pligter i forhold til dagpenge.

Du kan få dagpenge i op til to år. Du får dagpenge, når du er ledig, og når du er i aktiveringstilbud, fx lønmodtagerarbejde med offentlig støtte eller uddannelse.

Betingelser for dagpenge

Der er en række betingelser, som du skal opfylde for at få dagpenge. Din A-kasse kan informere dig om, hvilke betingelser du skal opfylde.

Du kan også læse om betingelserne for at få dagpenge i ASE’s guide VÆRD at vide - Når du ophører med din virksomhed.

Hvornår kan du få dagpenge?

Fra den dag, du er endeligt ophørt med din virksomhed, går der tre uger, før du kan få dagpenge. Er du derimod ophørt på grund af konkurs eller tvangsauktion, kan du allerede få dagpenge én uge efter ophøret.

Hvor meget kan du få i dagpenge?

Din dagpengesats beregnes som hovedregel på grundlag af virksomhedens overskud samt lønarbejde indenfor de seneste 24 måneder. 

Din A-kasse kan informere dig om de gældende satser for dagpenge, og hvor meget du kan få i dagpenge. Du kan også læse, hvordan dagpengesatsen beregnes i ASE’s guide VÆRD at vide - Når du ophører med din virksomhed.

Når du får dagpenge

Når du får dagpenge, har du mange rettigheder og muligheder, men også nogle pligter, som du skal opfylde. Din A-kasse kan informere dig om disse pligter.

Downloads

ASE har lavet to brochurer, der informerer grundigt om, hvad der sker, når din virksomhed ophører:

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Udtræden af virksomheder for ægtefæller

Andre A-kasser har lavet tilsvarende informationsfoldere. Du kan finde yderligere information om de forskellige regler rettet mod selvstændige på A-kassernes hjemmesider.