A-kasse

A-kasse og selvstændige

Overvejer du lukning af din virksomhed, bør du kontakte din A-kasse for at blive informeret om dine rettigheder i forhold til dagpenge.

For de fleste selvstændige er det vigtigt at være med i en arbejdsløshedskasse. På den måde kan du få hjælp, hvis du må ophøre med din virksomhed.

Du kan få dagpenge i op til to år. Du får dagpenge, når du er ledig, og når du er i aktiveringstilbud, fx lønmodtagerarbejde med offentlig støtte eller uddannelse.

Betingelser for dagpenge

Du kan få dagpenge, når du opfylder disse betingelser:

  • Du er tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende.
  • Du ophører endeligt som selvstændig ved at sælge, afvikle eller bortforpagte din virksomhed eller opfylder betingelserne for at udtræde af en virksomhed, som du har drevet sammen med din ægtefælle eller dine medejere.
  • Du har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder. Er du blevet overflyttet fra en anden a-kasse, tæller medlemsperioden i den anden a-kasse med i de 12 måneder.
  • Du har haft 52 ugers fuldtidsarbejde i en medlemsperiode inden for de sidste 3 år.
  • Du er klar til at påtage dig fuldtidsarbejde som lønmodtager, og du søger selv lønmodtagerarbejde på fuld tid, mens du får dagpenge.

A-kassen skal se dokumentation for, at virksomheden er endeligt ophørt, før at du har ret til dagpenge.

Hvornår kan du få dagpenge?

Fra den dag, du er endeligt ophørt med din virksomhed, går der tre uger, før du kan få dagpenge. Er du derimod ophørt på grund af konkurs eller tvangsauktion, kan du allerede få dagpenge én uge efter ophøret.

Hvor meget kan du få i dagpenge?

Din dagpengesats beregnes som hovedregel på grundlag af virksomhedens overskud i de 2 bedste af de seneste 5 hele regnskabsår. Det er kun regnskabsår, som er afsluttet, mens du har været medlem af en a-kasse, der kan bruges til beregningen.

Du får 90 pct. af det gennemsnitlige overskud før renter, men efter afskrivninger og fradrag for arbejdsmarkedsbidrag. Du kan dog aldrig få mere end maksimumsatsen, der er på 223.596 kr. om året (2018-tal).

Betingelser for fast sats

Du har også mulighed for at få en fast sats på 183.348 kr. om året (2018-tal), hvis du opfylder en række betingelser.

  • Du har været medlem af en a-kasse som fuldtidsforsikret i de 3 seneste, hele regnskabsår – du skal have været medlem i hele perioden.
  • Du har arbejdet i “væsentligt omfang”, dvs. i mere end 30 timer om ugen, i den selvstændige virksomhed gennem de 3 seneste, hele regnskabsår. Det skal kunne dokumenteres, og der vil blandt andet blive lagt vægt på omsætningen i virksomheden.

Når du får dagpenge

Når du får dagpenge, har du mange rettigheder og muligheder, men også nogle pligter, som du skal opfylde. Din A-kasse kan informere dig om disse pligter.

Downloads

ASE har lavet tre brochurer, der informerer grundigt om, hvad der sker, når din virksomhed ophører:

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Udtræden af virksomhed som medejer

Udtræden af virksomheder som ægtefæller

Andre A-kasser har lavet tilsvarende informationsfoldere. Du kan finde yderligere information om de forskellige regler rettet mod selvstændige på A-kassernes hjemmesider.

keyboard_arrow_up