Gældssanering ved konkurs

For de mennesker, som må lide det store tab ved at gå personligt konkurs, er det i mange tilfælde relevant at søge om gældssanering.

Konkursloven

Siden konkursloven blev ændret, har man fra 2006 haft muligheden for at få gældssanering samtidig med, at konkursen afvikles af skifteretten. Denne ordning giver virksomhedsejeren langt bedre kort på hånden til at slippe fri af sin gæld og komme videre med sit liv – og det på lempeligere vilkår i forhold til en traditionel gældssanering.

Så hvad enten man ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet som lønmodtager, eller har mod på at starte en ny virksomhed, er det som virksomhedsejer en stor fordel at få lavet en gældssanering i forbindelse med konkursbehandlingen.

”Stabil situation” er ikke nødvendig

Til forskel fra den traditionelle ordning er det ved gældssanering i forbindelse med konkurs ikke et krav, at man skal være i en såkaldt stabil situation. Det vil sige, at man godt kan få gældssanering uden at have et fast arbejde; for eksempel hvis man modtager dagpenge eller bistandshjælp.

Det, at der ses bort fra kravet om at være i arbejde, er sammen med en lempeligere afdragsordning de to vigtigste ændringer i den nye gældssaneringsordning. Ifølge den forpligtes man kun til at afdrage på gælden i 3 år, hvor man efter den traditionelle ordning er forpligtet til at afdrage i 5 år, inden man er gældfri.

Forudsætninger ved konkurs

For at få gældssanering i forbindelse med konkurs skal bl.a. følgende være opfyldt:

  • Den væsentligste del af gælden skal være opstået i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed.
  • Ansøgning om gældssanering skal indgives i forbindelse med konkursbehandlingen eller i umiddelbar forlængelse af konkursboets afslutning.

Kompleks størrelse - søg hjælp

Konkursloven og dens udmøntning er en kompleks størrelse, hvor der er behov for at få rådgivning af fagfolk. Derfor er det bedste råd, at man tager kontakt til en kompetent advokat med forstand på området så tidligt som muligt.

Ud fra sin specialistviden kan advokaten hjælpe virksomhedsejeren igennem på en måde, der tjener ham eller hende bedst muligt.

Vær i god tid før lukning af virksomhed

Det er vigtigt at henvende sig i god tid, bl.a. fordi der skal være penge til at indgive konkursbegæring og til advokatsalær.

Klik her for at læse mere om gældssanering


Early Warning hjælper virksomhedsejere videre

At gå konkurs er en skrækindjagende tanke. Men det er muligt at komme videre og blive gældfri igen fx med en gældssanering.

Early Warning hjælper dig på vej.

Læs mere om Early Warning