Indledning af en konkurs

Konkurs kommer på tale, når en virksomhed ikke længere kan betale sine gældsforpligtelser efterhånden som de forfalder.

Konkursen har til hensigt at sikre, at virksomheden afvikles under ordnede forhold og at virksomhedens værdier fordeles mellem kreditorerne efter de regler, der er fastsat i konkursloven.

En konkurs indledes ved, at en kreditor eller virksomheden selv indleverer en konkursbegæring til skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden ligger. Samtidig skal der overføres en retsafgift til skifteretten på 750 kr.

På baggrund af begæringen berammes et møde i skifteretten, hvor skifteretten tager virksomheden under konkurs, såfremt det vurderes, at virksomheden er insolvent, hvilket vil sige, hvis virksomheden ikke er i stand til at betale sine gældsforpligtelser efterhånden som de forfalder. Såfremt virksomheden drives i personligt regi, og ikke i et selskab, omfatter konkursen både virksomheden og personen. Skifteretten anvender betegnelsen skyldner uanset om konkursen vedrører et selskab eller en person. Derfor anvendes denne betegnelse i det følgende.

Skifteretten udpeger på mødet en advokat som kurator for konkursboet – som udgangspunkt den advokat, som man i begæringen selv har ønsket.

Den, som har indgivet begæringen om konkurs skal indbetale 30.000 kr. (ved Sø- og Handelsretten 40.000 kr.) i sikkerhedsstillelse for omkostninger forbundet med konkursen. Såfremt der er virksomhedspant, nedsættes beløbet dog med 15.000 kr., idet en virksomhedspanthaver også skal stille en sikkerhed for omkostninger ved konkursbehandlingen.

Den/de, som har stillet sikkerheden hæfter ikke for omkostninger udover sikkerhedsstillelsen.

I tilfælde, hvor der i konkursboet er tilstrækkelige midler til at dække omkostningerne ved konkursbehandlingen, vil sikkerhedsstillelsen blive tilbageført.

Såfremt den, der indgiver begæringen om konkurs, er lønmodtager i skyldnerens virksomhed, kan skifteretten undlade at kræve, at der stilles en sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen.