Panthavers rolle

Såfremt skyldners aktiver er pantsat til en kreditor, skal købesummen for salg af de pantsatte aktiver, efter fradrag for omkostninger forbundet med aktiverne, udbetales til panthaveren.

Da salget kommer panthaveren, og ikke de øvrige kreditorer, til gode, skal panthaveren betale konkursboet for kurators arbejde i forbindelse med salg af pantsatte aktiver. Honoraret beregnes som udgangspunkt efter anvendt tidsforbrug.

Honoraret er ikke en betaling til den advokat, der fungerer som kurator, men derimod en betaling, som indgår som et aktiv i boet og således kommer samtlige kreditorer til gode.

Det er kurator, der forestår salget af samtlige aktiver – dvs. også pantsatte aktiver, men salget sker i samarbejde med panthaveren, da panthaveren skal godkende eventuelle udgifter forbundet med administration og salg af aktiver samt godkende salgssummen.