Skyldners rolle

Når konkurs indtræder, kan skyldner som sagt ikke længere råde over sine aktiver. Såfremt man har drevet virksomhed i personligt regi, gælder dette både aktiver, der vedrører virksomheden og private aktiver, f.eks. både en firmabil og en privat bil.

Som beskrevet ovenfor er det kurator, der beslutter til hvilken pris og på hvilke vilkår skyldners aktiver sælges. Skyldner kan således ikke modsætte sig et salg. Imidlertid er kurator forpligtet til at sælge aktiverne bedst muligt.

Som konsekvens af, at kurator har taget over og skyldner ikke længere har rådighed over sine aktiver, skal kreditorer henvende sig til kurator og ikke længere kontakte skyldner. Mange vil opleve dette som en stor lettelse, idet man ofte i perioden op til konkursen er blevet presset af kreditorer for betaling af gælden.

Skyldner, eller såfremt skyldner er et selskab, ledelsen i selskabet, har pligt til på loyal måde at give kurator og skifteretten alle de oplysninger, som kurator skal bruge til behandling af konkursboet.

Derimod har skyldner ikke pligt til decideret at arbejde for konkursboet. Såfremt kurator får brug herfor, skal dette aftales med skyldner. Ofte vil skyldner dog have en naturlig interesse i at være behjælpelig med praktiske ting.