Tidsforløbet for en konkurs og efterfølgende gældssanering

Forløbet af en konkurs afhænger naturligvis af, hvilken type virksomhed, der er tale om, herunder hvilke aktiver, der er i konkursboet og hvor hurtigt de kan sælges.

Generelt set vil en konkurs og en efterfølgende gældssanering kunne gennemføres på samlet cirka 1 år, men ofte vil det kunne udstrække sig til op til 2 år.

Standardiseret kan forløbet skitseres således:

Skitsering af tidsforløb for konkurs efterfulgt af gældssanering