Gældssanering

Treårig eller femårig gældssanering løfter virksomhedsejeren videre. To forskellige ordninger kan hjælpe dig, hvis du opfylder fundamentale betingelser for at komme i betragtning. 

Hvis du som virksomhedsejer er tvunget til at lukke din virksomhed på grund af gældsætning - eller måske allerede har gjort det - bør du overveje mulighederne for at få en gældssanering. På den måde varetager du dine egne interesser bedst muligt og kan komme videre i tilværelsen. Opfylder du betingelserne for gældssanering, kan du være fri af dine gældsforpligtelser efter blot tre eller fem år.

Indledningsvis er det værd at understrege, at du - uanset årsagen - bør gå efter at få en gældssanering, hvis det er muligt. For hvad enten du kan benytte den ene eller anden ordning, er gældssanering et redskab til at få "ryddet op" og sat en streg i sandet. Det kan kun være en fordel for dig.

Forudsætningerne for at komme i betragtning til henholdsvis den treårige gældssaneringsordning ("Gældssanering i konkurs") og den femårige ordning har en række fællestræk, men der er også vigtige forskelle. Derfor er det væsentligt at kende de specifikke vilkår i dybden, og da der er tale om ret komplekse problemstillinger, bør du alliere dig med en advokat for at få en nærmere udredning heraf.

I det følgende gennemgås de to forskellige ordninger i hovedtræk. Det giver dig et overblik over, hvorvidt gældssanering er en realistisk mulighed for dig og hvilken af de to ordninger, der i givet fald er mest relevant.

Fælles vilkår for den treårige og den femårige ordning
Forskellene mellem den treårige og den femårige ordning
Forhold, der kan forhindre, at man kan få gældssanering

Har du brug for vejledning? Kontakt en af vores erfarne konsulenter.