Rekonstruktion

Udenretlig rekonstruktion

Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale sin gæld.

Der findes forskellige rekonstruktionsmodeller, som både kan anvendes hver for sig og i kombination med hinanden. Valget af model afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation. En rekonstruktion kan både gennemføres via skifteretten (indenretlig rekonstruktion) eller som en aftale mellem kreditorerne (udenretlig rekonstruktion).

En udenretlig rekonstruktion foregår udenom skifteretten og er ikke reguleret af konkurslovens regler. Dette indebærer blandt andet, at rekonstruktionen ikke offentliggøres, hvilket kan sikre ro fra omverdenen, mens der arbejdes på en løsning.

En udenretlig rekonstruktion vil oftest bestå i en akkordordning med kreditorerne, en virksomhedsoverdragelse eller en kombination heraf.

Læs hele artiklen om udenretlig rekonstruktion her

Indenretlig rekonstruktion

Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale sin gæld. Der findes forskellige rekonstruktionsmodeller, som både kan anvendes hver for sig og i kombination med hinanden.

Valget af rekonstruktionsmodel afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation. En rekonstruktion kan både gennemføres via skifteretten (indenretlig rekonstruktion) eller som en aftale mellem kreditorerne (udenretlig rekonstruktion).

Konkurslovens regler om indenretlig rekonstruktion trådte i kraft den 1. april 2011. Reglerne erstatter de gamle regler om betalingsstandsning og tvangsakkord og indeholder en række markante ændringer i forhold til de gamle regler.

Formålet med de nye regler om rekonstruktion er at gøre det lettere at redde virksomheder, der har økonomiske problemer og eneste alternativ er konkursbehandling.

Din virksomhed kan tages under rekonstruktionsbehandling, hvis virksomheden er insolvent, hvilket vil sige, at virksomheden ikke er i stand til at betale sine gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, og den manglende betalingsevne ikke blot er midlertidig.

Læs hele artiklen om indenretlig rekonstruktion her

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed? Vi hjælper årligt over 500 virksomheder i krise. Vi hjælper også gerne din.

keyboard_arrow_up