Afregner du ikke moms og skat til tiden?

Hvis du overskrider betalingsfristerne for moms og A-skat, har du et alvorligt problem, fordi:

  • Det viser, at du mangler overblik og styr på økonomi og likviditet.
  • Skattestyrelsen ikke kan bruges som bank, og hvis du ikke hurtigt og overbevisende får forelagt en plan for genopretning og afdrag af gælden til Skattestyrelsen, kan du let risikere, at Skattestyrelsen begærer din virksomhed konkurs.

Skattestyrelsen har haft store problemer med inddrivelsen de senere år, bl.a. pga. det kuldsejlede EFI system.

Hvis Skattestyrelsen opdager, at du systematisk har undladt at afregne moms og/eller skat, falder hammeren. Det er afgørende, at du i en sådan situation søger vejledning, og at du gør det inden Skattestyrelsens foged banker på din dør.

Afregner du ikke moms og skat til tiden, kan det være et tegn på krise! Vi hjælper med vejledning og sparring af virksomheder i krise eller på vej i krise - helt gratis, uvildigt og fortroligt. Ring eller skriv direkte til din regionale Early Warning konsulent.