Tidlige faresignaler du skal være opmærksom på
 

Pludselige og til dels uforudsigelige hændelser kan udløse en akut krise. Det kan være en stor kunde som ikke betaler, eller et politisk indgreb, der gør, at et vigtigt marked falder væk. Vores erfaring er, at disse pludseligt opståede kriser oftest er dem, som kan løses effektivt og uden konkurs.

Anderledes er det med kriser, som er opstået pga. mere langvarige forløb eller generelle svagheder i virksomhedens ledelse, fx:

Er der flere ejere involveret i din virkomsheds drift og er I ikke helt enige om, hvordan virksomheden skal udvikle sig? Enighed og samme mål og vision blandt flere ejere af en virksomhed er afgørende for virksomhedens succes, da ledelsen ellers ofte vil være handlingslammet når der opstår alvorlige problemer.

Er det gået fint i nogle år har I måske ikke sikret jer de rigtige systemer og overvågning af, at driften forløber som den skal? Her er der risiko for, at krisen kommer snigende og bliver erkendt alt for sent med færre muligheder for en konstruktiv løsning til følge.

Har I overset forandringer i markedet? Velkonsoliderede virksomheder kan være tilbøjelige til at tænke ’det går over, om lidt bliver det som før’. Det kan medføre, at du efterhånden mister så meget kapital, at du ikke længere har ressourcer til at foretage de tilpasninger og udviklinger, som er nødvendige for at overleve.

Tegn på krise

Vores erfaring er, at mange virksomhedsejere har svært ved at involvere andre i de problemer han/hun har – og at det bliver sværere jo mere alvorlige problemerne er. Som familie, ven eller kollega til den kriseramte virksomhedsejer kan det være værd at hæfte sig ved de personlige forandringer, der ofte præger en ejer af en kriseramt virksomhed. De er forskellige fra person til person, men kan fx være:

Stressreaktioner: Ejeren arbejder (alt for) meget, måske lidt febrilsk. Han/hun bliver irritabel og har måske svært ved at sove om natten

Fortvivlelse og opgivenhed – har prøvet alt

Skyder skylden på andre, fx på den uforstående bank

Bebrejder sig selv voldsomt

Hvis du havner i en krise med din virksomhed, kan du - ligesom de fleste virksomhedsejere - risikere at blive ramt hårdt personligt. Der kan være elementer af både skam og af skyld, og for mange forekommer risikoen for et økonomisk kollaps som en eksistentiel krise.

I den situation er det vigtigt, at din ægtefælle, pårørende, venner mv. møder dig med forståelse, interesse og omsorg. Kun på den måde kan de hjælpe dig med at komme videre på bedst mulig måde.