Frivillig Rådet - et dialogforum

Med Frivillig Rådet ønsker vi at formalisere og supplere den løbende dialog med de enkelte frivillige, så vi sikrer indsigt i og forståelse for de frivilliges synspunkter.

Omvendt forventer vi, at Frivillig Rådets medlemmer får en større indsigt i udfordringer, vilkår og beslutningsgrundlag end ellers og dermed vil fungere som ambassadører for initiativet.

Sammensætning af Frivillig Rådet

Frivillig Rådet består af i alt fem personer, hver repræsenterende en af de fem regioner. Repræsentanten udpeges af den regionale tovholder. Det er ikke et krav, at den pågældende frivillige rådgiver har bopæl i den region, som vedkommende repræsenterer. Såfremt et medlem udtræder af korpset, udpeger tovholder en ny repræsentant.

For at tage hensyn til både kontinuitet og fornyelse er det besluttet at følge følgende rulleskema:

  • Pr. 1. januar i lige år udskiftes repræsentanten for Midtjylland, Syddanmark og Sjælland.
  • Pr. 1. januar i ulige år udskiftes repræsentanten for Hovedstadsregionen og Nordjylland.

Den enkelte frivillige deltager altså i Frivillig Rådet i to år, og der skiftes hhv. to og tre medlemmer hvert år.

Praktik

Frillig Rådet inviteres til de 5-6 årlige koordinationsmøder. 

Relevante problemstillinger koordineres og drøftes løbende med medlemmerne af Frivillig Rådet.

Medlemmerne af Frivillig Rådet præsenteres på earlywarning.dk med en kort tekst, billede og mailadresse.