Kaj Stjernholm

Vandrensefirma blev hjulpet ud af krise med hjælp fra Early Warning

En voldsom økonomisk krise fik Kaj Stjernholm fra Ringkøbing til at søge hjælp hos Early Warning, og de gode råd fik ham til at tage førerrollen tilbage, efter han havde forsøgt sig med direktører udefra.

Skal vi også hjælpe dig og din virksomhed? Kontakt os her

Det er svært at overlade roret i sin egen virksomhed til andre, også selv om man erkender, at man ikke er god til alt.

Kaj Stjernholm skulle igennem to ansatte direktører og et par nedture for sin virksomhed Stjernholm, før han landede, hvor han er i dag: Med sig selv som adm. direktør og udadvendt sælger, og med et bagland bestående af dygtige økonomifolk til at tage sig af bogholderiet og styring af projekter.

Manglende indtjening gav voldsom krise
Et forløb på et års tid med en frivillig rådgiver fra Early Warning var med til at gøre det klart for ham, hvad der skal til for at drive en virksomhed, når det halter med økonomien.

Jeg er jo bare Kaj, jeg har en lageruddannelse og en fandens masse gå-på-mod, siger Kaj Stjernholm.

Stjernholm blev stiftet i 1997, da han var 32 år. Virksomheden fremstiller udstyr til vandrenseanlæg. På blot ti år var virksomheden vokset til den størrelse, den fortsat har i dag med omkring 25 medarbejdere. Det var i nogle år gået derudad med salg, installationer og service på stadig større opgaver. Men i 2012 gik det galt.

Vi løb ind i en voldsom krise på grund af manglende indtjening. Nogle nye sager var kørt i grøften, fordi der ikke var styr på projektledelsen, og det kostede dyrt, siger han.

Early Warning stillede de rigtige spørgsmål
Mens han søgte efter finansiering, fik han kontakt med Early Warning og fik tilknyttet en frivillig rådgiver, som han havde fire møder med hen over et år.

Den frivillige fra Early Warning stillede alle de rigtige spørgsmål, som fik mig til at tænke mig grundigt om: Vil du egentlig fortsætte? Har du styr på det? Har du forsikring? Har du den rigtige bestyrelse? Sover du om natten? Overvejer du at tage livet af dig selv? Og så videre, joh, der blev skam gået tæt på, siger Kaj Stjernholm.

Bliv klogere på hvad der sker, når du tager kontakt med Early Warning

Overlod administration til direktører
Kaj valgte at fortsætte. Med benhårdt arbejde fik han rettet op på projekterne og økonomien. Samtidig havde han et ønske om at bruge flere kræfter på det, han er god til: salget, det udadvendte.

Jeg er jo ekstrovert og kunne se, at jeg havde brug for en introvert person til at matche mig. Så jeg gik ud og hyrede en adm. direktør til at overtage den daglige ledelse og økonomistyringen. Jeg troede, det ville betyde mere frihed for mig, siger han.

Det var i efteråret 2014. Udefra set gik det også nogenlunde. På papiret kom der styr på økonomien. Direktøren sagde op året efter og blev erstattet af endnu en direktør.

2016 landede med et minus på 4,3 mio. kr. og en reduktion af egenkapitalen med 80 procent. Nu var det slut med flere ansatte direktører.

Jeg var jo godt klædt på af forløbet hos Early Warning nogle år tidligere, så jeg indså, at jeg selv måtte tage førerrollen fra nu af, også selv om det koster en arbejdsuge på 70 timer, siger han.

Kaj Stjernholm tilbage ved roret
Store dele af administrationen er siden skiftet ud. Der er blandt andet kommet en ny økonomichef, en ny bogholder og to nye sælgere til, og der er kommet en tidligere medarbejder retur. Dele af bestyrelsen er også ny, og den har en, med Kajs ord ”introvert bankmand” som formand, derudover er der fortsat en filosof med i bestyrelsen.

I 2017 kom Stjernholm ud med et lille plus, og prognoserne for 2018-resultatet tegner også til et overskud som budgetteret. Virksomheden er tilbage på rette spor.

Kaj Stjernholm er nu 53 år og er i årenes løb vokset som leder og blevet mere bevidst om sin rolle og betydning. I dag driver han virksomheden efter et værdisæt, som skal skabe klarhed, tryghed og synlig værdi.

Virksomheden har også ambitioner om eksport. Blandt de produkter, som Stjernholm satser på ude i verden, er deres sandvasker, som renser sandet fra gylle i kostalde ganske effektivt. Et andet produkt, som Stjernholm vil eksportere, er et sensorsystem, som nedsætter energiforbruget til beluftning i procestanke på renseanlæg.  

Om Early Warning frivillig
Henning O. Jensen er frivillig rådgiver i Early Warning. Med udgangspunkt i en kontoruddannelse har Henning efterfølgende taget en HA, HD og cand. jur. uddannelse. Efter en karriere som øverste chef for adskillige store danske virksomheder, driver han i dag managementvirksomhed, ligesom han varetager en række bestyrelsesposter og er medejer af flere virksomheder. Uanset branche og virksomhedsstørrelse er Henning kendt og anerkendt for sin evne til at lægge den helt rigtige handlingsplan – og forfølge den helt konsekvent.

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed? Vi hjælper årligt over 500 virksomheder i krise. Vi hjælper også gerne din.