Early Warning i Europa

Early Warning i Danmark har i lang tid været et af ganske få initiativer, som støtter kriseramte virksomheder, og også det mest udviklet og komplette initiativ. Det kan godt virke paradoksalt i betragtning af finanskrisens indtog i 2008 og den efterfølgende økonomiske krise.

Siden 2012 har store europæiske arbejdsgiverorganisationer og EU kommissionen fattet interesse for Early Warning i Danmark. Sammen med Erhvervsstyrelsen har vi gennemført mange møder og holdt mange indlæg for europæiske beslutningstagere om Early Warning i Danmark.

Bl.a. denne indsats har medført to initiativer fra EU kommissionens side:

Udbredelse til yderligere 4 medlemsstater

Primo 2016 udbød EU kommissionen via COSME programmet et projekt som skulle etablere Early Warning i yderligere 4 medlemsstater samt opsamle og formidle ’best practice’ i forhold til etablering af lignende organisationer i forskellige kulturelle og juridiske kontekster.

Det projekt vandt Early Warning i sommeren 2016. Der blev, efter en stor indsats fra Erhvervsstyrelsen, etableret et konsortie med i alt 15 partnere fra 7 europæiske lande. Under ledelse af Erhvervshus Midtjylland er der nu igangsat Early Warning i Polen, Spanien, Italien og Grækenland til en samlet pris på 36 millioner kr.

Læs mere på earlywarningeurope.eu.

Et nyt insolvensdirektiv er under forberedelse

Early Warning Europe er et pilotprojekt, som skal indsamle erfaringer med at etablere Early Warning i forskellige lande. Indenfor det næste års tid forventes et nyt insolvens direktiv vedtaget. Det har fokus på at løse problemerne i virksomheder i krise inden de når til skifteretten, og derfor er der i direktivudkastet et krav om, at alle medlemsstater skal etablere ’Early Warning Mechanisms'.

Kontakt

 

Morten Møller
Project Manager

Tlf.: 30 80 20 63
E-mail: mmo@earlywarningeurope.eu

 

Morten Møller