Erfaringer og viden

Effektmåling af Early Warning

Der er gennemført tre målinger af de konkrete effekter af Early Warning. Alle målinger fokuserer på de hardcore økonomiske effekter af projektet, hvilket opgøres på baggrund af statistiske data (bl.a. CVR registret, særkørsler på Danmarks Statistik og Skattestyrelsen)

Gennemgående hovedkonklusioner i alle tre gennemførte effektmålinger er:

  • Skattestyrelsen opnår en besparelse i tab på konkurser, alene baseret på de virksomheder Early Warning bistår i forbindelse med konkursen. Merindtægter hos overlevende virksomheder i forhold til A-skat og moms er ikke medregnet. Besparelsen på tab på konkursramte overgår markant, hvad det koster at drive Early Warning
  • Effektmålingen juni 2015 opgør besparelsen for Skattestyrelsen på konkursramte Early Warning virksomheder til i 2013 alene at udgøre ca. 18 millioner kroner
  • Frivillig rådgivning virker. Når erfarne erhvervsfolk tilknyttes, bevarer virksomhederne i højere grad omsætning, eksport og arbejdspladser.

Du kan finde mere om de to seneste effektmålinger nedenfor:

Effektmåling 2015

Effektmåling 2013


Årsager og løsning på virksomheders kriser og konkurs

Early Warning møder ofte ejerledere i krise, og har derfor fået gennemført en analyse ud fra et ønske om, at blive klogere på de mekanismer der igangsættes, når en virksomhed med ejeledere for bordenden får problemer. Analysen viser med stor tydelighed, at kriser opstår af mange forskellige årsager og er komplekse både at gennemskue og håndtere.

Læs rapporten her

Rapporten er resultatet af en kvalitative analyse, og det, du kan læse i den, er bl.a:

  • Forklaringer på årsager til kriser, set fra virksomhedsejernes position og med afsæt i dette analyseret ind i en tværfaglig ramme.
  • Oplevelser med samarbejdet med Early Warning. Det er væsentligt at bemærke, at analysen ikke er en evaluering eller en tilfredshedsundersøgelse af Early Warning, men temaet inddrages ikke desto mindre, idet det nuancerer forståelsen for behovet hos virksomheder i krise.
  • Behov under kriser, herunder fremstilling af analytiske forståelsesrammer og konkrete greb i Early Warnings fremadrettede arbejde
  • Reaktioner på kriser, herunder afdækning af forskellige personaer og disses reaktioner på kriser.
  • Konklusion, herunder de væsentligste perspektiver i forhold til Early Warnings videre arbejde.
  • Perspektivering igennem hvilke temaer, der med fordel kan undersøges yderligere fremadrettet.


Barrierer for kriseindgreb og rådgivning i mindre virksomheder

Vi troede, måske lidt naivt, at efterhånden som kendskabet til os blev bedre ville flere virksomheder komme tidligere i kriseforløbet, og dermed ville der være bedre muligheder for at hjælpe dem med at klare skærene.

Erfaringen viser imidlertid, at der også er både krisepsykologiske og socialpsykologiske barrierer på spil. Sammen med Torben Bager, professor ved Syddansk Universitet har vi til CESFO Årbog 2011 begået en lille artikel om emnet.

Læs artiklen her

Early Warning finansieres af