Erfaringer og viden

Årsager og løsning på virksomheders kriser og konkurs

Early Warning møder ofte ejerledere i krise, og har derfor fået gennemført en analyse ud fra et ønske om, at blive klogere på de mekanismer der igangsættes, når en virksomhed med ejeledere for bordenden får problemer. Analysen viser med stor tydelighed, at kriser opstår af mange forskellige årsager og er komplekse både at gennemskue og håndtere.

Læs rapporten her

Rapporten er resultatet af en kvalitative analyse, og det, du kan læse i den, er bl.a:

  • Forklaringer på årsager til kriser, set fra virksomhedsejernes position og med afsæt i dette analyseret ind i en tværfaglig ramme.
  • Oplevelser med samarbejdet med Early Warning. Det er væsentligt at bemærke, at analysen ikke er en evaluering eller en tilfredshedsundersøgelse af Early Warning, men temaet inddrages ikke desto mindre, idet det nuancerer forståelsen for behovet hos virksomheder i krise.
  • Behov under kriser, herunder fremstilling af analytiske forståelsesrammer og konkrete greb i Early Warnings fremadrettede arbejde
  • Reaktioner på kriser, herunder afdækning af forskellige personaer og disses reaktioner på kriser.
  • Konklusion, herunder de væsentligste perspektiver i forhold til Early Warnings videre arbejde.
  • Perspektivering igennem hvilke temaer, der med fordel kan undersøges yderligere fremadrettet.


Barrierer for kriseindgreb og rådgivning i mindre virksomheder

Vi troede, måske lidt naivt, at efterhånden som kendskabet til os blev bedre ville flere virksomheder komme tidligere i kriseforløbet, og dermed ville der være bedre muligheder for at hjælpe dem med at klare skærene.

Erfaringen viser imidlertid, at der også er både krisepsykologiske og socialpsykologiske barrierer på spil. Sammen med Torben Bager, professor ved Syddansk Universitet har vi til CESFO Årbog 2011 begået en lille artikel om emnet.

Læs artiklen her