Effektmåling af EW 2013

eStatistik har i 2013 udført en effektmåling af Early Warning. Målingen fokuserer på de hardcore økonomiske effekter af projektet.

De to mest konkrete konklusioner i den seneste effektmåling er:

SKAT har i årene 2010 og 2011 reduceret sit tab på de konkursramte virksomheders gæld i form af skyldig moms og A-skat med hele 21,5 millioner kroner. Den samlede udgift til hele Early Warning-programmet var i samme periode 14 millioner kroner.

Frivillig rådgivning virker. Når erfarne erhvervsfolk tilknyttes bevarer virksomhederne i højere grad omsætning, eksport og arbejdspladser.

De sociale effekter af, at virksomhedsejere og deres familier bliver hjulpet i en meget svær krise, er ikke opgjort i målingen.

Læs den samlede effektmåling af Early Warning pr. 2013