Undgå betalingsproblemer

Nystartede virksomheder kommer ofte ud i betalingsproblemer, fordi udgifterne dukker op før beregnet, eller fordi indtægterne udebliver eller bliver forsinkede. Heldigvis kan du sikre dig mod den slags problemer, bl.a. gennem aftaler med dine underleverandører, forsikringer og en erhvervskredit i banken. Vi har samlet 5 gode råd til dig. 

1. Få betalingsbetingelserne på plads

Du kan undgå en mængde problemer, hvis du aftaler med dine underleverandører, at de først får penge, når du har fået betaling fra din kunde. Det er ikke altid muligt at lave sådan en aftale, men du kan forsøge.

Hvis der er tale om store handler, eller handler hvor den endelige levering ligger måneder fremme, så aftal evt. a conto fakturering eller bed din kunde om at betale en del af beløbet på forhånd. Så har du noget at betale dine underleverandører med. 

Samtidig kan du lave en kreditorordning med din leverandør. Det er vigtigt, at du får kreditorordningen på plads, inden du lægger din ordre hos ham. Ellers risikerer du, at du pludselig får en regning, du ikke har råd til at betale. 

2. Få erhvervskredit i banken 

Du har som regel mulighed for at få en erhvervskredit i banken. En erhvervskredit kan sikre din virksomhed mod forbigående betalingsproblemer.

Inden du beder om en erhvervskredit, skal du have et overblik over, hvor stort dit lånebehov er. Du kan fx starte med at få lavet et likviditetsbudget.

Et likviditetsbudget er en oversigt over de forventede indbetalinger og udbetalinger, som måned for måned viser, om du kan betale dine regninger. Du kan evt. bede din revisor eller bank om at hjælpe dig med det.

Du skal være opmærksom på, at en erhvervskredit koster penge at oprette og have. Du skal desuden betale renter, hvis du benytter dig af erhvervskreditten.

3. Kend din kundes økonomi

Det er en god ide at undersøge din kundes økonomi ved større ordrer.

Er kunden en privatperson eller et personligt ejet firma, må du kontrollere, om han eller hun er registreret hos RKI eller i andre registre over dårlige betalere. 

Du kan evt. bede kunden om en bankgaranti, hvis du ikke kan få oplysninger om kundens økonomi, eller hvis de oplysninger, du har fået, ser bekymrende ud.

Hvis kunden er et aktieselskab eller et anpartsselskab, kan du få adgang til oplysninger om selskabets økonomiske forhold via CVR registret.

4. Bliv forsikret mod uheld

Betalingsproblemer kan også opstå på grund af uheld. Det kan være, at en vigtig maskine i produktionen sætter ud, eller en nyansat medarbejder gør noget uansvarligt. Den slags kan du forsikre dig mod i de fleste forsikringsselskaber.

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre mere om mulighederne.  

5. Få betaling til tiden

Ikke alle kunder er gode betalere. Har du mange tilgodehavender hos kunder, som ikke er betalt, kan du ende med selv at komme i betalingsproblemer.

Sørg for at holde øje med, om dine kunder betaler til tiden og ryk dem for deres betaling, hvis de ikke gør. Der findes klare regler for, hvor mange rykkere du må sende ud, hvor meget du må tage i rykkergebyr, og hvornår du må lade sagen gå videre til inkasso.

Oplever din virksomhed betalingsproblemer? Kontakt en af vores konsulenter