Om Early Warning

Fakta om Early Warning

Early Warning på 10 linjer

 • Hjælper gratis, fortroligt og uvildigt ejer-ledede virksomheder gennem konkurstruende kriser.
 • Drevet af 100 frivillige erhvervsfolk og 8 fastansatte Early Warning konsulenter.
 • Dækker hele landet – både i de større byer og i yderområderne.
 • Hjælper cirka 500 virksomheder om året. Søgningen er konstant
 • Lykkes i halvdelen af tilfældene med at rette virksomheden op. Yderligere en andel rekonstrueres.
 • Konkurser gennemføres mere effektivt og med mindre gæld end ellers.
 • Giver overskud til statskassen. Early Warning koster 7,5 millioner kroner årligt at drive. Seneste effektmåling fra 2015 viser, at den samlede gæld til det offentlige blandt lukkede EW-virksomheder alene i 2013 var 18 millioner kroner mindre end ellers.
 • Afværger økonomiske og menneskelige tab.
 • EU-kommissionen har besluttet at udbrede et lignende program efter dansk forbillede i 4 andre EU-lande, som et pilotprojekt
 • Find mere information på www.earlywarning.dk

Early Warning i detaljer

Early Warning (EW) er en dansk offentligt finansieret organisation, som yder gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til ejer-ledede erhvervsvirksomheder i krise.

EW er forankret i de regionale Erhvervshuse, og driften finansieres via finansloven, de 5 regioner samt Holstebro Kommune. EW koster samlet omkring syv millioner kroner årligt på det nuværende niveau, hvor der betjenes ca. 500 virksomheder om året.

EW er i stort omfang drevet af frivillige rådgivere. Omkring 100 erhvervsledere – både tidligere og aktive – samt et antal specialister er tilknyttet og rykker dagligt ud til kriseramte virksomheder med kort varsel. Derudover er der ansat 8 Early Warning konsulenter, som står for den indledende screening af virksomhederne, kontakten til de frivillige og driften af organisationen i øvrigt.

Siden starten i 2007 har Early Warning hjulpet godt 7.000 virksomheder – svarende til omkring 500-600 om året. Søgningen til Early Warning er uændret på trods af faldende konkurstal. Det vidner om, at kriser i virksomheder er en permanent del af erhvervslivet, og at Early Warning dermed bidrager til at vedligeholde erhvervs-Danmark og understøtter vækst.

EW lykkes med at hjælpe ca. halvdelen af virksomhederne videre - og en del virksomheder fremstår stærkere bagefter. Derudover rekonstrueres nogle af virksomhederne, så de sunde dele videreføres – med bevaring af arbejdspladser som konsekvens. Og så er der en gruppe, som ender med konkurs. Her hjælper EW med at gennemføre konkursen med færrest mulige økonomiske tab for ejere, kreditorer og statskassen – og minimerer dermed både de økonomiske og menneskelige tab.

Effekten af Early Warning

E-statistik har i sommeren 2015 afsluttet en ekstern effektmåling af Early Warning, som bl.a. belyser EW’s evne til at levere på organisationens hovedformål:

 1. At flere kriseramte virksomheder overlever.
 2. At virksomheder, der ikke kan overleve, lukkes hurtigt og med mindre gæld end ellers.
 3. At sunde dele af konkurstruede virksomheder videreføres.

I forhold til de tidligere effektmålinger (fra 2011 og 2013) er de mest interessante konklusioner i 2015:

 • Blandt de virksomheder, hvor man beslutter at gøre et forsøg på at redde virksomheden, overlever en større andel end hidtil. Det skyldes blandt andet, at EW-konsulenterne er blevet bedre til at vurdere virksomhedernes potentiale, hvilket bidrager til, EW-programmets første målsætning om flere levedygtige virksomheder opfyldes.
 • Den samlede gæld til det offentlige blandt lukkede EW-virksomheder var i 2013 alene 18 millioner kroner mindre end kontrolgruppens. Dette beløb overstiger i væsentlig grad de årlige udgifter til EW-programmet på 7,5 millioner kroner. Den lavere skyldige skat skyldes i stort omfang evnen til at vurdere virksomhedernes potentiale og lukke hurtigt, når det er nødvendigt. Det er en klar indikation på at EW-programmets anden målsætning opfyldes.
 • De virksomheder, der videreføres helt eller delvist, fastholder cirka halvdelen af beskæftigelsen. Det bidrager til, at programmets tredje målsætning opfyldes.
 • Statens overskud på Early Warning er vokset siden sidste effektmåling.

Early Warning vurderer det selv som sandsynligt, at andre kreditorer på linje med Skat må formodes på lignende vis at have reducerede tab ift. dem, der ikke får hjælp af Early Warning. Det er der dog ikke gennemført an håndfast måling af.

Ud over den direkte økonomiske gevinst afværger Early Warning i mange tilfælde også menneskelige tab og social deroute. En konkurs eller en virksomhedskrise er ofte en hård omgang for ejerne og deres familier, men de frivillige er ofte i stand til at hjælpe familierne videre – også i de tilfælde, hvor det ender med konkurs. De afledte økonomiske fordele ved det er ikke regnet med i effekten af Early Warning-programmet.

Yderligere oplysninger

Morten Møller
National projektleder

Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Mobil: 30 80 20 63 
E-mail: mmo@erhvervshusmidtjylland.dk

Morten Møller

Svend Røge

Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Svend Røge