Repræsentanter i rådet

En repræsentant fra korpset af frivillige fra hver region udgør Frivillig Rådet, som altså er på 5 personer.

Early Warnings regionale tovholdere, projektleder og Erhvervsstyrelsen mødes flere gange årligt med Frivillig Rådet til koordinationsmøder, hvor problemstillinger, udviklingsinitiativer mv. drøftes.