Mentoren skiftede ham undervejs

Bjarne Dahl Hermansens rolle forandrede sig, da han stiftede bekendtskab med Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS

"Hvis du ser en giftslange, nedsætter du ikke en komité – så handler du."

Sådan definerer Bjarne Dahl Hermansen sin opgave som frivillig rådgiver i Early Warning (EW) i forhold til Lotte Pia Uttrup - til forskel fra den rolle, han har som mentor i IDA’s (Ingeniørforeningens) lederforum. Her leverer han som uddannet ingeniør også et stykke frivilligt arbejde, mens han til daglig lever af sin konsulentvirksomhed bbconsult.dk.

Startede som mentor

For selv om der i rollen som frivillig rådgiver sagtens kan være elementer af coaching, sparring og mentering, er det samtidig vigtigt at leve op til noget, der er meget handlingsrettet.

"Som mentor stiller jeg mange spørgsmål og agerer som spejl for virksomhedslederen for at bidrage til virksomhedens eller hans eller hendes personlige udvikling, og jeg holder mig tilbage fra at give ret mange svar. Modsat ser jeg som EW-rådgiver ofte et behov for at træde ind i rollen som den, der kan finde svar på de mange ”brændende” spørgsmål, som virksomhedslederen naturligt har i den krisesituation, virksomheden befinder sig i. Jeg skal hverken fratage ejeren ansvaret eller beslutningskompetencen, men jeg skal være i stand til at give råd, der med det samme kan omsættes i praksis," siger Bjarne Dahl Hermansen.

Overlevelse frem for alt

Hans udtalelser skal ses på baggrund af friske erfaringer med at rådgive Lotte Pia Uttrups rådgivende ingeniørfirma, der desværre gik konkurs i november 2009, men hvor forskellen på rollen som mentor og EW-rådgiver var slående for Bjarne Dahl Hermansen. Via Ingeniørforeningens lederforum var han netop blevet knyttet til Lotte Pia Uttrup som mentor, men allerede på det første møde blev det klart, at hendes virksomheds problem var at overleve – og i første omgang kun det.

Lignede historien andre mindre virksomheder

Historien om den rådgivende ingeniørvirksomhed lignede nemlig historien om mange andre mindre virksomheder, der kommer i vanskeligheder. En faglig meget kompetent virksomhedsejer havde haft succes, fordi hun var dygtig til at løse opgaverne til kundernes tilfredshed og derfor fik virksomheden til at vokse med flere ansatte.

Undervejs blev Lotte Pia Uttrup imidlertid overrasket af forskellige udfordringer, der hver for sig og tilsammen er essentielle at tackle for at opnå økonomisk bæredygtighed på længere sigt. For eksempel det at bekymre sig om kvaliteten af bogføringen, overskue virksomhedens likvide situation, være personaleleder eller analysere, hvor meget af den anvendte arbejdstid der kan udfaktureres til kunderne mv.  Og netop fordi disse opgaver ikke var blevet prioriteret tilstrækkeligt, kom krisen som lyn fra en klar himmel, da ordretilgangen svigtede i marts 2009.

Prop i hullet

Bjarne Dahl Hermansen henviste derfor med det samme Lotte Pia Uttrup til EW og fortsatte i øvrigt samarbejdet med hende som frivillig rådgiver – nu i samspil med Early Warning konsulent Flemming Colberg fra Erhvervshus Sjælland.

"På de indledende møder skabte vi gennem EW’s værktøjer et fantastisk godt overblik over situationen. Det stod hurtigt klart, at det gjaldt om at sætte en prop i hullet, hvor pengene fossede ud, ved at skære alle overflødige omkostninger væk og forsøge at genopbygge egenkapitalen. Men i løbet af efteråret 2009 var det åbenbart, at selv det mest pessimistiske scenario af dem, vi havde opstillet, ikke kunne realiseres, og derfor var der desværre ikke andet at gøre end at indstille driften."

"Det var rigtig ærgerligt, fordi virksomheden med rådgivning om indeklima havde et spændende forretningsgrundlag, der er stor efterspørgsel efter, og som man havde stor faglig ekspertise i. Jeg føler mig overbevist om, at vi havde haft gode muligheder for at redde Lotte’s firma, hvis EW var blevet tilknyttet noget før. Nu må jeg nøjes med at glæde mig over, at hun har startet en ny virksomhed, hvor hun følger den handlingsplan for en bæredygtig virksomhed, som vi udarbejdede sammen," siger Bjarne Dahl Hermansen.

Forebyggelse gennem certificering

Efterfølgende har han engageret sig i ikke mindre end 4 andre sager for Early Warning. Det giver ham meget igen på det personlige plan, og Bjarne Dahl Hermansen betragter det samtidig som en personlig efteruddannelse, fordi det blandt andet holder ham skarp på kompetencer, han også har fordel af i sin egen konsulentvirksomhed, nemlig det at interagere og lytte i dialogen med virksomhedsejerne.

Og erfaringerne fra arbejdet i Early Warning har også udløst refleksioner over, om pengene bliver brugt rigtigt:

"Måske skulle vi – i EW-regi eller på anden måde – anvende flere midler til forebyggelse. Hvis man ser EW’s indsats som en pendant til hospitalerne i sundhedsvæsenet, er det for mig oplagt, at vi ville kunne hjælpe mange flere ved at supplere EW’s ambulancetjeneste med for eksempel en certificeringsordning for mindre virksomheder."

"Den kunne bibringe ejerne sikre styringsredskaber, så de ikke skal snuble over basale udfordringer som for eksempel det at kunne læse og forstå et regnskab, håndtere salgs- og markedsføringsarbejdet professionelt, eller optimere samarbejdet med virksomhedens finansielle rådgivere mv. Og det kunne måske også bibringe ejerne en erkendelse af, at det kan være en god idé – i tide – at inddrage eksterne kompetencer, som de mangler til at supplere deres egen faglighed og erfaring med at drive virksomhed."

Vi hjælper årligt over 500 virksomheder, der enten er på vej eller allerede er i krise. Vi hjælper også gerne din. Ring 70 23 10 10 eller mail direkte til din regionale konsulent.

Bjarne Dahl Hermansen