Ingen har glæde af nødlidende virksomheder

Genoptræning er et nøgleord for Haimin Wung-Sung’s arbejde som frivillig rådgiver.

"Når mennesker kommer i krise, har samfundet et ansvar for at hjælpe med genoptræning, så den kriseramte så vidt muligt ikke bliver bragt i en tilsvarende situation igen. Det gælder lige så meget virksomhedsejere som andre grupper i samfundet, for ingen har interesse i nødlidende virksomheder."

"Foruden risikoen for at samfundet går glip af skatte- og momsindtægter er der nemlig også den risiko, at de involverede mennesker efterlades med sår på sjælen og en privatøkonomi, hvor regningen i sidste instans måske alligevel ender hos skatteyderne."

Udfordringen ligger to steder

Analogien med sundhedssektorens genoptræning af patienter ligger lige for, når Haimin Wung-Sung gør rede for, hvordan han opfatter Early Warning som organisation. Som frivillig rådgiver med base i Region Hovedstaden har han foreløbig hjulpet fire forskellige kriseramte virksomhedsejere, og han opfatter sin rolle som den, der går ind og foretager en intensiv og tidsbegrænset genoptræning af virksomhedsejerens evne til at skabe overblik og eksekvere.

"Udfordringen for mig ligger, så vidt jeg kan se, to steder. For det første i at skære tiden til, så den passer til opgaven, og være bevidst om ikke at etablere et længerevarende tilknytningsforhold til virksomhedsejeren, for det er jo netop ikke meningen. For det andet at gå til biddet med det samme og fokusere på de reelle problemer, så snart den gensidige accept og tillid er etableret," siger Haimin Wung-Sung.

Skræddersyet erfaringsgrundlag

Hans erfaringsgrundlag for at agere som frivillig rådgiver er nærmest skræddersyet i form af stor økonomisk ekspertise fra uddannelser på Copenhagen Business School kombineret med omfattende erfaring som blandt andet ejerleder, partner og konsulent i forskellige virksomheder i IT-branchen.

Motivationen for at melde sig under de frivilliges faner har han dels fra sin egen karriere, hvor han undervejs godt kunne have haft brug for den assistance, som nu er en mulighed gennem Early Warning. Dels fra situationer, hvor han uden beregning har hjulpet venner, som var i økonomisk krise.

Vennetjeneste med særlig betydning

"Begrebet vennetjeneste har en særlig betydning for mig, som rækker langt ind i min funktion som frivillig rådgiver i Early Warning. For når du yder et stykke ulønnet arbejde, er du frisat fra alle de bindinger og dagsordener, der gælder i en kommerciel relation. Jeg er på ingen måde indfedtet i at varetage nogens interesser. Derfor kan jeg sige sandheden, præcist som jeg ser den, og etablere en unik relation til virksomhedsejeren."

"Der er megen psykologi involveret i et sådant samarbejdsforhold, og derfor er menneskekundskab for mig at se en meget vigtig forudsætning for at kunne fungere som frivillig rådgiver – sat ind i en faglig kontekst, hvor du kan stille nogle værktøjer til rådighed," understreger Haimin Wung-Sung.

Ikke kun snak men også handling

Efter hans opfattelse skal den frivillige rådgiver ikke indgå som en gratis ressource i det daglige arbejde. Men i en krisesituation kan der være behov for at være meget håndværksorienteret i forhold til at anvende økonomiprogrammer og regneark, og derfor kan den kriseramte virksomhed have glæde af, at den frivillige rådgiver kan håndtere dette konkret som led i at skabe overblik.

"Hvis ejeren er handlingslammet, hjælper det ikke at tage en snak om, hvad der skal gøres men gennem eksemplet at vise konkret, hvordan der kan skabes overblik. Betalingsevnen til at hente ekstern hjælp er der som regel ikke, og derfor skal man billedlig talt ikke nøjes med at tale om, hvordan man heler det brækkede ben – man skal hjælpe med at lægge gipsen på."

"Efterfølgende må det så være op til virksomheden selv at erhverve sig viden om, hvordan man gør, eller købe sig til den fornødne hjælp eksternt," siger Haimin Wung-Sung.

Vi hjælper årligt over 500 virksomheder, der enten er på vej eller allerede er i krise. Vi hjælper også gerne din. Ring 70 23 10 10 eller mail direkte til din regionale konsulent.

Haimin Wung-Sung