Samarbejde med insolvensadvokater

I Early Warning spiller et godt samarbejde med dygtige insolvensadvokater en stor rolle i mange sager. Her kan du læse, hvilke krav vi stiller til de advokater, vi samarbejder med, samt hvordan du selv som virksomhedsejer kan bidrage til et effektivt forløb og de bedste løsninger. Vælger du at benytte dig af vores tilbud om et gratis afklarende møde med en advokat, vi foreslår, er det selvfølgelig stadig helt op til dig, om du efterfølgende vælger at bruge en anden advokat.

Early Warning har ingen egeninteresse i, at du vælger at få et gratis møde med en af de advokater, vi samarbejder med, og advokaterne får ikke betaling for det indledende møde. Vi har valgt vores samarbejdende advokater alene ud fra deres kvalifikationer, etiske standard og den måde, de møder virksomhedsejeren på. Vi har ingen kontraktlig forpligtelse til at bruge bestemte advokater, og vi har ingen egeninteresse af nogen art. Såfremt en advokat ikke lever op til vores forventning, er konsekvensen i al sin enkelthed, at vi stopper med at bruge vedkommende.

Når vi lægger så stor vægt på kun at arbejde sammen med dygtige insolvensadvokater, skyldes det, at det netop i den indledende, afklarende fase er afgørende, at du møder en erfaren insolvensadvokat. Insolvensretten er et komplekst område, så hvis du vælger en advokat, som ikke er specialiseret inden for dette område, er risikoen for at overse de bedste løsningsmodeller stor. 

Vi forventer følgende af de advokater, vi samarbejder med: 

  • De skal være specialiserede indenfor insolvensret, dvs. have stor erfaring fra mange sager, herunder også gældssaneringssager.

  • De skal have, og demonstrere, en høj etisk standard. Et vigtigt element i den forbindelse er, at forslag eller anbefalinger til løsningsmodeller alene sker med udgangspunkt i virksomhedens interesser og uden nogen andre hensyn, det være sig til egne interesser eller tredjepartsinteresser.

  • Da virksomhedsejerne og evt. familiemedlemmer ofte står i en personlig meget svær og udfordret situation, er det vigtigt, at advokaterne forstår at konfrontere ejerne med de mulige konsekvenser på en forstående og medmenneskelig måde.

  • Mødet er gratis og fuldstændig uforpligtende for virksomheden. På mødet skal mulige scenarier gennemgås, og så vidt muligt lægges der en plan for løsning af den situation, virksomheden befinder sig i. Såfremt det er sandsynligt, at ejeren, eller andre tilknyttet virksomheden, ender i en situation med en uoverstigelig personlig gæld, skal en plan for efterfølgende gældssanering drøftes og lægges.

  • Såfremt der efterfølgende indgås aftale om yderligere juridisk rådgivning, skal advokaten så vidt muligt sikre, at ydelser specificeres og pris aftales med virksomheden på forhånd således, at virksomheden kan vurdere konsekvenserne af det fortsatte samarbejde, når det indgås.

Forberedelse til mødet med advokaten

For at få et godt udbytte af mødet med advokaten er det vigtigt, at mødet er ordentligt forberedt. Early Warning konsulenten, eller evt. en Early Warning frivillig, vil som hovedregel deltage i mødet sammen med dig, og I vil sammen på forhånd have drøftet situationen på et møde. På mødet vil du sammen med konsulenten afklare, hvilke dokumenter der bør sendes til advokaten på forhånd eller medbringes til mødet.

Såfremt en konkurs er den rigtige løsning

Såfremt I på mødet når frem til, at en konkurs er den eneste realistiske mulighed, er det ekstra vigtigt, at I også får drøftet, hvad der efterfølgende sker for dig som ejer og din familie. Det kan bl.a. dreje sig om gældssanering samt forhold omkring bolig og arbejde.

Såfremt advokaten indgiver din egenbegæring om konkurs, er det sandsynligt, at vedkommende bliver kurator i konkursboet og evt. også efterfølgende medhjælper for skifteretten i en senere gældssaneringssag. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at advokaten som kurator ikke er din repræsentant, men skal tjene kreditorernes interesse og i øvrigt påse, at alt er gået ordentligt for sig.

Vil du læse mere? 

Forstå hvad der sker, når der indgives konkursbegæring

Læs mere om rekonstruktion mv.

Læs om gældssanering her

Skal vi hjælpe dig? 

Skal vores erfarne konsulenter hjælpe dig og din virksomhed med at finde den rigtige løsning? Kontakt os her.