Om Early Warning

Early Warning hjælper virksomheder i krise

Early Warning er et landsdækkende initiativ som siden 2007 har hjulpet mere end 5.500 mindre danske kriseramte virksomheder. Vores hjælp består af vejledning, sparring og rådgivning af virksomhedens ejer og evt. ejerens familie. Det er gratis for virksomhederne at benytte vores tilbud.

Grundlæggende er Early Warning baseret på tre bærende søjler:

  • Early Warning konsulenter fra de regionale Erhvervshuse:
    Fordelt over hele Danmark vil virksomhederne møde en af vores konsulenter. De har stor erfaring i, sammen med ejeren, at få et solidt overblik over den aktuelle situation og de muligheder situationen rummer.
  • Et korps på ca. 100 erfarne frivillige erhvervsfolk:
    På landsplan kan vi trække på ca. 100 erfarne erhvervsfolk, som gratis stiller sig til rådighed for den enkelte virksomhed. Hvor Early Warning konsulentens vigtigste indsats er at skabe overblik og skitsere hovedpunkterne i en handlingsplan kan en frivillig rådgiver være sparringspartner og rådgiver for virksomheden over en længere periode – og forhåbentlig indtil virksomheden er kommet godt videre.
  • 20 dygtige insolvensadvokater fordelt over hele Danmark:
    Hvis virksomhedens ejer sammen med Early Warning konsulenten vurderer at der er brug for et juridisk/insolvensretligt overblik over situationen og mulige juridiske løsningsmodeller vil du sammen med Early Warning konsulenten blive tilbudt en afklarende gennemgang med en af vores advokater. Vi samarbejder kun med meget kompetente og erfarne insolvensadvokater, da mange gyldne muligheder risikerer at blive overset hvis advokaten ikke har de nødvendige forudsætninger for at vurdere situationen.

Vores eneste interesse er at hjælpe virksomhedsejeren bedst muligt; du kan læse om vores værdier her

Early Warning i Danmark er finansieret af Erhvervsstyrelsen, regionerne samt af Holstebro Kommune.

Læs om vores indsats for at sprede Early Warning til det øvrige Europa her 

Måtte der være spørgsmål kontakt da: 
 

Alt i alt ville jeg sige tak for den store og seriøse hjælp.
Uden den hjælp ved jeg simpelthen ikke hvad jeg skulle have gjort.
 
I er og bliver et u-undværtligt  team i early-warning.

Citat: Tidligere konkursramt ejer

Svend Røge
National projektleder

Nupark
Nupark 51
7500 Holstebro

Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Tlf.: 2134 3136
E-mail: sr@erhvervshusmidtjylland.dk

keyboard_arrow_up