Om Early Warning

Early Warning hjælper virksomheder i krise

Early Warning er et landsdækkende initiativ som siden 2007 har hjulpet mere end 7.000 mindre danske kriseramte virksomheder. Vores hjælp består af vejledning, sparring og rådgivning af virksomhedens ejer og evt. ejerens familie. Det er gratis for virksomhederne at benytte vores tilbud.

Alt i alt ville jeg sige tak for den store og seriøse hjælp.
Uden den hjælp ved jeg simpelthen ikke hvad jeg skulle have gjort.
 
I er og bliver et u-undværtligt  team i early-warning.

Citat: Tidligere konkursramt ejer

7.000+

virksomheder er siden 2007
blevet hjulpet af os

100+

frivillige erhvervsfolk står
klar til at hjælpe

20

kompetente og erfarne 
insolvensadvokater til din rådighed


Grundlæggende er Early Warning baseret på tre bærende søjler:

  • Early Warning konsulenter fra de regionale Erhvervshuse:
    Fordelt over hele Danmark vil virksomhederne møde en af vores konsulenter. De har stor erfaring i, sammen med ejeren, at få et solidt overblik over den aktuelle situation og de muligheder situationen rummer.
  • Et korps på ca. 100 erfarne frivillige erhvervsfolk:
    På landsplan kan vi trække på ca. 100 erfarne erhvervsfolk, som gratis stiller sig til rådighed for den enkelte virksomhed. Hvor Early Warning konsulentens vigtigste indsats er at skabe overblik og skitsere hovedpunkterne i en handlingsplan kan en frivillig rådgiver være sparringspartner og rådgiver for virksomheden over en længere periode – og forhåbentlig indtil virksomheden er kommet godt videre.
  • 20 dygtige insolvensadvokater fordelt over hele Danmark:
    Hvis virksomhedens ejer sammen med Early Warning konsulenten vurderer at der er brug for et juridisk/insolvensretligt overblik over situationen og mulige juridiske løsningsmodeller vil du sammen med Early Warning konsulenten blive tilbudt en afklarende gennemgang med en af vores advokater. Vi samarbejder kun med meget kompetente og erfarne insolvensadvokater, da mange gyldne muligheder risikerer at blive overset hvis advokaten ikke har de nødvendige forudsætninger for at vurdere situationen.

Vores eneste interesse er at hjælpe virksomhedsejeren bedst muligt; du kan læse om vores værdier her

Early Warning er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs om vores indsats for at sprede Early Warning til det øvrige Europa her 

Måtte der være spørgsmål kontakt da: 
 

Morten Møller
National projektleder

Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Mobil: 30 80 20 63 
E-mail: mmo@erhvervshusmidtjylland.dk

Morten Møller

Svend Røge

Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Svend Røge