Vores værdier

Da initiativet til Early Warning startede, blev der dannet nogle klare og fundamentale værdier for vores arbejde. De vigtigste finder du nedenfor.

 

Vi er uvildige, og varetager alene virksomhedens og ejerens interesse

Som virksomhedsejer kan du stole på, at vi ikke har andre hensyn end at hjælpe dig bedst muligt. Vi har ingen egen-interesse eller andre hensyn at varetage, heller ikke overfor banker, Skattestyrelsen, revisorer osv.

For vores vejledning betyder det

Vi må aldrig varetage andre interesser end virksomhedens/ejerens. Det gælder både egne interesser og tredjeparts interesser. Vi skal hele tiden holde fokus på hvem det er, vi hjælper. Er der den mindste tvivl om habilitet, skal det tages op med virksomheden og/eller tovholder eller kollega.

 

Vi er engagerede, hjælpsomme og udviser empati for de mennesker, vi hjælper

Som virksomhedsejer vil du opleve at blive mødt med hjælpsomhed, venlighed og respekt. Vi har forståelse for din situation, og vil hjælpe bedst muligt.

For vores vejledning betyder det

Vores udgangspunkt overfor ejeren er altid respekt og empati. Han/hun skal føle sig mødt i øjenhøjde. Der skal udvises en (med)menneskelig tilgang, hvor det ikke er den kloge, som belærer den mindre kloge. Vi skal være dem, som møder ejeren med brugbar viden, erfaring og netværk, men altid som medmennesker, som gerne vil hjælpe.

 

Vi er kompetente og vedholdende

Vi er opmærksomme på, om vi har den nødvendige viden i hver enkelt situation. Er vi usikre eller mangler viden, gør vi opmærksom på det. Vi bruger aktivt vores store netværk til at finde den rigtige viden i den enkelte situation. Vi følger op, og forventer at du som virksomhedsejer arbejder aktivt med.

For vores vejledning betyder det

Det er legalt ikke at vide det, som der er brug for, og at sige det. Vi opsøger aktivt viden, og bruger vores netværk aktivt. Vi accepterer ikke, at sager går i stå, og vi er opmærksomme på at søge den viden der er brug for, viden hvor vi er svage, mere end der, hvor vi er stærke.

 

Vi arbejder under fortrolighed og med respekt for, og tillid til, hinanden

Som virksomhedsejer kan du være sikker på, at vi arbejder i fuld fortrolighed og kun videregiver oplysninger med din accept. Vi forventer, at du udviser åbenhed og tillid, og ”lægger alle kort på bordet”, da det er en forudsætning for, at vi kan hjælpe dig.

For vores vejledning betyder det

Fortroligheden er vores adelsmærke og vores ”adgangsbillet” til ejerens tillid. Der gives ingen fuldstændig og komplet opskrift på, hvordan fortroligheden konkret håndteres. Det afhænger af emnets karakter. I visse tilfælde har vi behov for at dele sager med hinanden og andre, men det skal hele tiden ske under hensyntagen til, at ejeren ikke må opleve, at oplysninger kommer et forkert sted hen.