Videnplatform

Efter mere end 10 års danske erfaringer med mere end 5.500 virksomheder, samt en ledende rolle i Early Warning Europe har vi taget initiativ til at samle de væsentligste aktører i relation til kriseramte mindre virksomheder. Det gælder insolvensretlige forhold, forebyggelse af kriser samt håndtering af kriser, både i relation til virksomhederne og i relation til virksomhedernes ejere og deres familier.

Deltagere i Videnplatformen
Deltagerkredsen består bl.a. af repræsentanter for DI, SMVDanmark, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, CBS, Aarhus Universitet, Konkursrådet, insolvensadvokater, FSR Danske Revisorer, Landbrug & Fødevarer og Finans Danmark. Første møde i kredsen blev afholdt d. 20. juni 2018 og der er indtil videre planlagt yderligere 3 møder i 2018 – 2019.

Intention med Videnplatformen
Early Warnings fokus er at bistå mindre ejerledede virksomheder i krise samt de virksomhedsejere som trods en kæmpe indsats må lide den smertefulde konsekvens i form af konkurs og personlig fallit. Vores intention med Videnplatformen er at blive i stand til at yde en endnu bedre hjælp og sikre fokus på, og gode rammebetingelser for, disse mennesker. Vores mål er bl.a. følgende:

  • At få mere viden om krisers årsager og løsninger – bedre metoder og værktøjer
  • At nå en fælles og helhedsorienteret forståelse, videndeling og samarbejde mellem de forskellige interessenter
  • Danne udgangspunkt for forskning og analyser, såvel kvalitative som kvantitative
  • At fastholde og videreudvikle Danmarks position som europæisk kompetencecenter og spydspids indenfor dette felt

I forbindelse med det kommende EU direktiv på insolvensområdet forventes det at samtlige medlemsstater bliver forpligtet til at etablere ’Early Warning Mechanisms’.

Vil du vide mere om, hvordan Early Warning årligt hjælper mere end 500 virksomheder i økonomisk klemme? Så læs med her.