Vidensplatform

Efter mere end 10 års danske erfaringer med mere end 5.500 virksomheder, samt en ledende rolle i Early Warning Europe har vi taget initiativ til at samle de væsentligste aktører i relation til kriseramte mindre virksomheder. Det gælder insolvensretlige forhold, forebyggelse af kriser samt håndtering af kriser, både i relation til virksomhederne og i relation til virksomhedernes ejere og deres familier.

Deltagerkredsen består bl.a. af repræsentanter for DI, SMVDanmark, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, CBS, Aarhus Universitet, Konkursrådet, insolvensadvokater, FSR Danske Revisorer, Landbrug & Fødevarer og Finans Danmark. Første møde i kredsen blev afholdt d. 20. juni 2018 og der er indtil videre planlagt yderligere 3 møder i 2018 – 2019.

Early Warnings fokus er at bistå mindre ejerledede virksomheder i krise samt de virksomhedsejere som trods en kæmpe indsats må lide den smertefulde konsekvens i form af konkurs og personlig fallit. Vores intention med Videnplatformen er at blive i stand til at yde en endnu bedre hjælp og sikre fokus på, og gode rammebetingelser for, disse mennesker. Vores mål er bl.a. følgende:

  • At få mere viden om krisers årsager og løsninger – bedre metoder og værktøjer
  • At nå en fælles og helhedsorienteret forståelse, videndeling og samarbejde mellem de forskellige interessenter
  • Danne udgangspunkt for forskning og analyser, såvel kvalitative som kvantitative
  • At fastholde og videreudvikle Danmarks position som europæisk kompetencecenter og spydspids indenfor dette felt

I forbindelse med det kommende EU direktiv på insolvensområdet forventes det at samtlige medlemsstater bliver forpligtet til at etablere ’Early Warning Mechanisms’

keyboard_arrow_up