Løsningsmodeller

Hvilke løsningersmodeller findes der, hvis din virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder? En professionel rådgiver kan hjælpe dig med at vælge den helt rigtige løsningsmodel for din virksomhed. Her får du et kort overblik over dine muligheder. 

Jo tidligere du erkender, at din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, jo større er mulighederne for, at virksomheden kan overleve. Hvis du handler tilstrækkeligt tidligt, kan det måske lade sig gøre at sælge din virksomhed og på den måde begrænse dit og kreditorernes tab. Der er også andre muligheder, som vi introducerer dig for her. 

Rekonstruktion – indenretlig og udenretlig

Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale sin gæld.

Der findes forskellige rekonstruktionsmodeller, som både kan anvendes hver for sig og i kombination med hinanden. Valget af model afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation.

En rekonstruktion kan både gennemføres via skifteretten (indenretlig rekonstruktion) eller som en aftale mellem kreditorerne (udenretlig rekonstruktion).

  • Indenretlig rekonstruktion
    En indenretlig rekonstruktion foregår ved skifteretten efter konkurslovens regler.
  • Udenretlig rekonstruktion
    En udenretlig rekonstruktion foregår uden om skifteretten og er ikke reguleret af konkurslovens regler. En udenretlig rekonstruktion er derimod aftalebaseret og indebærer, at virksomheden indgår en aftale med sine kreditorer med henblik på at løse virksomhedens økonomiske vanskeligheder.

Læs mere om rekonstruktion

Konkurs

Formålet med en konkurs er at afvikle virksomhedens aktiver og aktiviteter. Provenuet fra afviklingen fordeles ligeligt blandt alle virksomhedens kreditorer.

Det er en betingelse for konkurs, at virksomheden ikke kan betale sin gæld, og at den manglende betalingsevne ikke blot er midlertidig.

En konkurs foregår ved skifteretten efter konkurslovens regler.

Læs mere om konkurs

Gældssanering i forbindelse med konkurs

Formålet med en gældssanering er at tage hånd om iværksættere, der har oparbejdet så stor en gæld, at det er urealistisk at tilbagebetale gælden. En gældssanering er således en god mulighed for at komme ud af en håbløs og uoverskuelig gæld, så du kan starte på en frisk – eventuelt ved opstart af en ny virksomhed.

I forbindelse med en konkurs kan personer, der enten hæfter eller kautionerer for virksomhedens gæld, ansøge om en gældssanering.

En gældssanering i forbindelse med en konkurs indebærer, at du i en periode på tre år betaler et månedligt afdrag (dividende) til dine kreditorer. Når de tre år er gået, bliver den resterende gæld slettet for altid.

Læs mere om gældssanering.

Skal vores erfarne konsulenter hjælpe dig og din virksomhed med at finde den rigtige løsning? Kontakt os her.