En vinder er en taber, der har evalueret sig selv

Som en af nøglepersonerne i FC Midtjyllands fodboldakademi var Rasmus Ankersen for år tilbage dybt involveret i rekrutteringen af eliteidrætsfolk, hvor den vigtigste opgave var at spotte talenterne og udvikle dem.

Det gav ham inspiration til at foretage det, han selv betegnede som ”guldmineekspeditionen”. En rejse rundt i verden for at søge efter forklaringer på, hvorfor visse områder tilsyneladende udvikler særligt store talenter i forskellige idrætsgrene. For eksempel løbere fra Kenya og Etiopien, og fodboldspillere fra Brasilien.

Talent er ikke den vigtigste forklaring på succes

Efter en spændende tur på den halve klode, kunne Rasmus Ankersen mange erfaringer rigere konkludere, at talent nok er et vigtigt element, men langt fra den eneste eller vigtigste forklaring på, at nogle når toppen, mens andre falder fra. Graver man dybere, støder man på andre forklaringer på succesen, for eksempel fædrenes ambitioner eller social-økonomiske vilkår, der giver en ”sult” efter at blive mønsterbryder og få succes. Det gælder på tværs af kontinenter og kulturer.

Med sådanne drivkræfter på spil bag ved den performance, som alle beundrer hos elitesportsudøveren, er der kun yderligere en enkelt faktor, som har samme forklaringskraft på succes, nemlig træning. De ekstremt store træningsmængder, som adskiller den flittige talentfulde fra den dovne talentfulde, skiller samtidig fårene fra bukkene, når det rigtig gælder. Hårdt arbejde gør med andre ord en meget stor forskel!

Paralleller mellem elitesportsudøvere og erhvervsledere

Rasmus Ankersen påpeger mange ligheder mellem de to verdener: De, der for alvor slår igennem som eliteudøvere og erhvervsledere, er oftest dedikerede arbejdsnarkomaner, som gennem intensiv og vedholdende træning bliver dygtigere og dygtigere. De er i stand til at performe under pres og tager ansvar for deres egen udvikling. De omskriver sidste års resultater til næste års forventninger. De er i stand til at holde fokus samtidig med mange potentielle forstyrrelser. De ved, at uden drive går det ikke.

Ifølge Rasmus Ankersen findes talent over alt, både i sporten og i erhvervslivet. Derfor er det en organisations evne til både at spotte og udvikle talent, der er en af nøglerne til at få succes.

Gør hvad du er god til

Hos iværksætteren gælder det måske i særlig grad om at kende sig selv og sit eget talent – og kapitalisere netop dette i organiseringen og udviklingen af sin virksomhed. Det forhindrer ikke, at man begår fejl undervejs, men kommer man i krise med virksomheden, kan man udnytte sin selvindsigt og selverkendelse til at komme videre og blive en vinder.

Med andre ord påpeger Rasmus Ankersen at: ”En vinder er en taber, der har evalueret sig selv”!