Spot en krise under opsejling

Virksomheder må ofte lukke, selv om det kunne være undgået, hvis indehaveren på et tidligere tidspunkt var blevet klar over, at tingene ikke gik, som de skulle. Vi har samlet en række faresignaler til dig, som kan være godt at være opmærksom på. 

Hold øje med budgettet

Det er meget vigtigt, at du har tilrettelagt bl.a. dit regnskabssystem, så du så tidligt som muligt bliver klar over, hvis tingene udvikler sig i en forkert retning.

Hvad er det, du skal holde øje med? Spørgsmålet kan i bund og grund besvares med et enkelt ord: ”Budgetafvigelser”.

Forudsætningen er, at du har et budget for din virksomhed. Dette budget, som ikke nødvendigvis er særligt detaljeret, viser i tal, hvordan du forventer, at virksomheden udvikler sig, navnlig hvad angår omsætning, omkostninger og resultat (nettoindtægt).

Du kan herefter løbende holde øje med, om udviklingen i virksomheden svarer til dine forventninger ved at sammenligne bogholderiet med budgettet.

Perioderegnskab kan være nødvendigt

Er virksomheden af en vis størrelse, er det måske nødvendigt at lave et perioderegnskab fx hver måned. Hvis du, måske for at spare tid og penge, fravælger dette, kan du alligevel bruge bogholderiet til at holde øje med de vigtigste poster.

Afhold regelmæssige møder med revisor

Et bogholderi kan være svært at gennemskue, hvis man ikke selv er udlært bogholder. Derfor vælger mange med faste mellemrum at mødes med deres revisor for at diskutere virksomhedens drift. Sådanne regelmæssige møder kan være en god måde at holde øje med eventuelle faresignaler i regnskabet.

Vær obs på ordrer og fortjeneste

Regnskabet og bogholderiet er ikke altid det bedste sted at få information om budgetafvigelser, idet der kan gå lang tid, før en budgetafvigelse viser sig i bogføringen.

Er din virksomhed ordreproducerende (eksempelvis en håndværksvirksomhed), vil du ofte kunne forudse en nedgang i omsætningen, ved at ordrebeholdningen ikke udvikler sig, som den skal.

Et andet muligt problem er, at omsætningen udvikler sig fint, men fortjenesten på omsætningen er for nedadgående. På et tidspunkt vil du kunne se dette i regnskabet, men hvis du systematisk holder øje med forholdet mellem købs- og salgspriser, kan du opdage det langt tidligere. I dette tilfælde kan du undgå en nedgang i fortjenesten ved i tide at justere dine salgspriser.

Kig på virksomhedens omverden

De ovennævnte faresignaler er alle hentet fra oplysninger inde i virksomheden. En anden form for faresignaler finder du i virksomhedens omverden. Tendenser i samfundet kan være et varsel om, hvad virksomheden må forvente i den nærmeste fremtid.

Fokus på ændringer hos kunder og leverandører

Ændringer hos større kunder eller leverandører kan betyde forestående ændringer i omsætningen. Handler du fx med udlandet, har ændringer i valutakurser stor betydning for din virksomhed. Endelig kan modestrømninger, politiske forhold eller den tekniske udvikling påvirke vilkårene for din virksomhed.

TIP

Accepter fakta! Ovenstående signaler på, at en krise er på vej, bør accepteres af dig som ejer af virksomheden. Brug din handlekraft til at rette op på problemerne før det er for sent.

Oplever du tegn på krise? Kontakt os og få hjælp af erfarne erhvervsfolk